Strategie inwestycyjne

Strategie inwestowania spółek Mzuri CFI

Inwestowanie grupowe w ramach spółek Mzuri CFI (crowdfund investing) to jeden ze sposobów inwestowania w nieruchomości na wynajem, która istnieje w ramach grupy Mzuri od 2015 roku. Spółki Mzuri CFI pozwalają zarabiać od 6% rocznie przy inwestycji już od 10.000 zł. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zwykłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda spółka Mzuri CFI realizuje jedną z trzech strategii inwestycyjnych – rentierską, deweloperską lub łącznego wzrostu. Każda z tych strategii ma odmienną zyskowność, profil ryzyka i czas trwania. Dowiedz się więcej poniżej!

Strategia rentierska


Strategia rentierska polega na aktywnym lokowaniu aktywów w nieruchomości mieszkaniowe, przeprowadzeniu remontów mieszkań, wynajęciu ich, a następnie długoterminowym czerpaniu korzyści z czynszu najmu. W ramach spółek CFI strategia ta przynosi ok. 6-7% zwrotu rocznie, wypłacanych w postaci regularnej dywidendy.

W ramach tej strategii przez cały czas możliwe jest zwiększanie kapitału zakładowego spółek Mzuri CFI poprzez dodatkowe wpłaty obecnych udziałowców, bądź poprzez wpłaty dokonywane przez nowych inwestorów. Pozwala to na zwiększenie liczby przeprowadzonych inwestycji i ma na celu stworzenie zrównoważonego portfela projektów i aktywów generujących dochód.


Profil ryzyka:


Dzięki dużej liczbie inwestorów i wysokiemu kapitałowi, strategia ta cechuje się umiarkowanym ryzykiem. Dzieje się tak, ponieważ całość kapitału nie jest zainwestowana w jeden projekt, tylko w kilkadziesiąt nieruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych w największych miastach całej Polski. Wówczas typowe ryzyka dla wynajmowania mieszkań (pustostan, brak płatności, awarie, zmiany rynkowe) zostają zminimalizowane przez efekt skali.

Dołącz do nas:

Obecnie strategia ta jest realizowana przez spółkę dywidendową Mzuri CFI Portfel Mieszkań która non-stop przyjmuje nowych Inwestorów!

Strategia łącznego wzrostu (rewitalizacyjna lub flippingowa)Strategia łącznego wzrostu (tzw. total return) jest najbardziej wyrafinowaną strategią inwestowania w nieruchomości. Łączy ona niskie ryzyko strategii rentierskiej z wysoką rentownością strategii deweloperskiej.

Strategie łącznego wzrostu polegają na zakupie nieruchomości, w ramach których możliwe jest szybkie (poprzez remont i podział mieszkań – np. strategia flippingowa) lub długotrwałe (poprzez usunięcie problemów prawnych i technicznych nieruchomości – np. strategia rewitalizacyjna) zwiększenie wartości.


Strategia flippingowa


Strategia flippingowa polega na zakupie nieruchomości (mieszkań, budynków gotowych do podziału i wynajmu), szybkim remoncie lub ich wykończeniu, a następnie ich odsprzedaży. Proces jest powtarzany wielokrotnie w ciągu roku, w celu realizacji powtarzalnego zarobku na każdej transakcji. W ramach spółek inwestowania grupowego strategię realizuje Mzuri CFI Alfa. Zyski z kilkunastu flipów rocznie w tej spółce są zatrzymywane na poczet kolejnych inwestycji. Dzięki temu zyski rosną wykładniczo wskutek efektu procentu składanego. Wypłata zysku następuje, po zgodzie inwestorów, po minimum 5 latach – lub jest dalej reinwestowana.

Profil ryzyka:


Dzięki rozproszeniu ryzyka pomiędzy kilkanaście lub kilkadziesiąt projektów rocznie, środki inwestorów są dość odporne na ryzyko niepowodzenia danej inwestycji – w przeciwieństwie do flipowania w ramach własnej działalności.

Strategia rewitalizacyjna


Strategia rewitalizacyjna opiera się na zakupie kilku lub kilkunastu kamienic, które ze względu na różne problemy (np. najemcy z umowami bezterminowymi, duża liczba włascicieli, konieczność przeprowadzenia kosztownego remontu generalnego, czy termomodernizacji) są niezwykle tanie (nawet 1.000 PLN/mkw!) w stosunku do nieruchomości bez takich problemów. Celem strategii jest budowa portfela nieruchomości poprzez zakup takich budynków (idealnie generujących dochód z czynszów), a następnie podnoszenie wartości zależnie od sytuacji (np. remont, uzyskanie pozwolenia na rozbudowę, podłączenie do centralnego ogrzewania, relokacja najemców do innych budynków), zakończony sprzedażą gotowych lokali lub całych budynków, albo zatrzymaniem ich w celu generowania zwrotu z najmu. Proces ten jest powtarzany wielokrotnie w celu maksymalizacji zysku dla Inwestorów. 

Obecnie strategia ta jest realizowana przez spółki Mzuri CFI Łódź oraz Mzuri CFI Śląsk.

Profil ryzyka:


Strategia ta może przynosić bardzo wysokie zyski dla inwestorów (50-100% w ciągu 5 lat), jednakże ze względu na czasochłonność opisanych procesów wymaga cierpliwości (typowy okres inwestycyjny dla jednego budynku to 3-5 lat).

Dołącz do nas:

Obecnie strategia ta jest realizowana przez spółki Mzuri CFI Łódź oraz Mzuri CFI Śląsk.

Strategia deweloperska


Strategia (re-)deweloperska, polega na zakupie jednej lub kilku nieruchomości (budynków, działek) i przeprowadzeniu ich remontu lub zabudowy. Powstałe i wydzielone w ten sposób mieszkania, stworzone z myślą o wynajmie, są sprzedawane osobom pragnącym posiadać takie źródło przychodów. Inwestorzy zyskują na różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a kosztami poniesionymi w całym procesie inwestycyjnym. Strategia ta przynosi od 8% i więcej zwrotu rocznie w ramach spółek Mzuri CFI.

Spółki Mzuri CFI, stosujące strategię deweloperską, są z reguły projektami zamkniętymi. Inwestorzy mogą przystępować do nich tylko na początku ich funkcjonowania, w okresie pozyskania kapitału.


Typowy czas trwania inwestycji w ramach strategii deweloperskiej to 2-3 lata. Dzięki temu, że okres zaangażowania kapitału inwestorów jest maksymalnie skrócony, pozwala to na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Dodatkowym czynnikiem maksymalizującym zwrot dla wspólników jest ograniczenie do minimum kapitału niezbędnego do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dzięki temu, że prace remontowe są w większości finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkań, zapewniając też opłacalność ich nabywcom, wysokość kapitału niezbędna do rozpoczęcia inwestycji jest ustalana na najniższym możliwym poziomie.

Pierwszeństwo przy zakupie lokali tworzonych przez spółki mają jej udziałowcy.


Profil ryzyka:


Jednakże trzeba mieć w pamięci, że strategia deweloperska jest najbardziej ryzykowną strategią – projekty mogą ulec opóźnieniu, koszty budowy mogą wzrosnąć, a popyt na mieszkania może spaść. Dlatego planowane stopy zwrotu mogą nie zostać w pełni osiągnięte. Aby tego uniknąć, spółki są prowadzone z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem – nie wykorzystują finansowania dłużnego od banków, realizują w miarę możliwości kilka projektów, tworzą tanie mieszkania, które cieszą się największym wzięciem.

Dołącz do nas:

Strategia redeweloperska była pierwowzorem w 2015 roku dla pierwszej spółki inwestowania grupowego – Mzuri CFI 1, która już zakończyła już swoje działanie – w ramach projektu Stara Targowa inwestorzy zarobili 30% w okresie inwestycji (2,5 roku inwestycji), a w ramach projektu Nowa Targowa 20% (1,5 roku inwestycji).

Obecnie strategia realizowana jest przez spółki Mzuri CFI 4Mzuri CFI 6Mzuri CFI 11Mzuri CFI Kujawsko-Pomorskie i Mzuri CFI Posejdon

W najbliższym czasie planujemy uruchomienie nowej spółki deweloperskiej, Mzuri CFI 5.


Dołącz do nas!

Inwestuj bez wychodzenia z domu, zarabiaj 5x więcej niż na lokacie.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na Twoje pytanie? Napisz do nas: