Home -> Blog -> Okazje inwestycyjne w nieruchomościach

paź 13
Inwestowanie indywidualne w nieruchomości

Okazje inwestycyjne w nieruchomościach

Okazje inwestycyjne

Rynek nieruchomości rozwija się dynamicznie i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec drastycznej zmianie w najbliższym czasie. Inwestowanie indywidualne i grupowe w ten sektor od lat jest sprawdzonym sposobem na pomnożenie swoich dochodów. Trzeba mieć jednak świadomość, że opłacalność inwestycji zależy od różnych czynników. Poza popytem i podażą mieszkań istotną rolę w kształtowaniu się cen nieruchomości odgrywa lokalizacja budynku, kredyty hipoteczne i związane z nimi stopy procentowe, a także przygotowane przez rząd programy mieszkaniowe.

Okazje inwestycyjne zdarzają się często, jednak by na nie trafić, warto dysponować przynajmniej podstawową wiedzą na temat aktualnie panujących w sektorze mieszkaniowym trendów. Osobom biorącym udział w przedsięwzięciu z pomocą niejednokrotnie przychodzą też inwestycje deweloperskie. Warto skorzystać z fachowej pomocy specjalistów z Grupy Mzuri CFI, którzy wskazują, w jakie nieruchomości (np. akademiki, kamienice) najlepiej zainwestować kapitał oraz dokonują szczegółowych analiz aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Zainteresowany? Czytaj dalej!

Inwestowanie indywidualne w nieruchomości – dlaczego się nie opłaca?

Udział w inwestycjach na rynku mieszkaniowym przynosi inwestorom szereg korzyści finansowych. Zwykle mogą oni liczyć na regularne zyski osiągane w dłuższej perspektywie czasowej oraz zabezpieczenie finansowe na lata. Jednak szczegółowa analiza sytuacji w sektorze nieruchomości wskazuje, że inwestowanie indywidualne obarczone jest pewnymi wadami. Trzeba liczyć się z ryzykiem obniżki cen apartamentów, a także z niebezpieczeństwem utraty płynności finansowej. Ponadto ogromne problemy może sprawić też znalezienie odpowiednich lokatorów, którzy nie tylko będą terminowo płacić czynsz, ale także zadbają o mieszkanie. Należy też brać pod uwagę, że łączne koszty utrzymania nieruchomości mogą okazać się wyższe niż początkowo zakładane.

Okazje inwestycyjne – gdzie ich szukać?

Osoby, które chcą zarabiać na inwestowaniu indywidualnym bądź grupowym, zwykle stawiają na zakup apartamentu i jego wynajem. Niektóre z nich decydują się też na tzw. flipping, który polega na odsprzedawaniu z zyskiem gruntownie odremontowanych lokali mieszkalnych. Udział w takiej inwestycji wymaga jednak nakładu dużych sum pieniędzy, gdyż ceny mieszkań – jak wskazuje szczegółowa analiza rynku nieruchomości – od lat kształtują się na bardzo wysokim poziomie. Dotyczy to zwłaszcza apartamentów usytuowanych w atrakcyjnych lokalizacjach w dużych miastach.

Inwestowanie indywidualne to rozwiązanie przeznaczone tylko dla nielicznych osób dysponujących kapitałem w wysokości co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Dążąc do uzyskania takiej kwoty, inwestorzy często decydują się na zaciągnięcie kredytu. Korzystając z tej formy finansowania inwestycji mieszkaniowych, trzeba jednak liczyć się z wysokimi kosztami spłaty samego zobowiązania i odsetek od niego.

Inwestycje deweloperskie i crowdfunding

Oczywiście, na rynku nieruchomości można też znaleźć atrakcyjne okazje inwestycyjne. Nie trzeba angażować się w inwestowanie indywidualne. Dobrym rozwiązaniem jest udział w tzw. crowdfundingu, który polega na wkładzie środków pieniężnych w określone inwestycje deweloperskie (np. akademiki, kamienice, sklepy wielkopowierzchniowe) przez kilku lub kilkunastu udziałowców.

To opcja, jaka umożliwia uczestnictwo w przedsięwzięciu osobom, które dysponują minimalnym kapitałem inwestycyjnym w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Mogą one liczyć na zysk z inwestycji w wysokości proporcjonalnej do sumy włożonej w projekt. Analiza rynku nieruchomości wskazuje na opłacalność przedsięwzięcia. To okazje inwestycyjne, w które warto włączyć się z wielu powodów. Za skorzystaniem z nich przemawia fakt, że wszelkimi kwestiami związanymi ze znalezieniem odpowiedniego lokalu, jego zakupem oraz wynajmem i egzekwowaniem należności od lokatorów zajmuje się profesjonalna firma, taka jak Mzuri CFI.

Zwiększa to bezpieczeństwo i gwarantuje wygodę inwestycji. Osoby, które decydują się na inwestowanie indywidualne, głównie w mieszkania, zmuszone są samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy dotyczące nabycia apartamentu i jego wynajęcia. W inwestycje deweloperskie można włączyć się na różnych etapach ich trwania. Pieniądze inwestuje się nie tylko w pojedyncze lokale mieszkalne, ale także w akademiki, bloki, kamienice, jak również w nieruchomości komercyjne. Analiza rynku pokazuje, że można liczyć na znaczący zysk z tego rodzaju inwestycji.

Inwestycje deweloperskie – jak włączyć się w crowdfunding?

Na osoby, które nie stać na inwestowanie indywidualne w rynek mieszkaniowy, czekają wyjątkowe okazje inwestycyjne. Mogą one skorzystać z platformy do crowdfundingu prowadzonej przez Mzuri CFI, służącej do łączenia inwestorów z deweloperami. Po dokonaniu wpłaty pieniądze trafiają bezpośrednio na konto spółki celowej, która jest właścicielem danej inwestycji mieszkaniowej. Później dochodzi do zawarcia elektronicznej umowy przedwstępnej. Do sfinalizowania przystąpienia do przedsięwzięcia niezbędne jest podpisanie u notariusza stosownych pełnomocnictw i odesłanie ich pod wskazany adres. Dzięki temu dana osoba może pełnoprawnie włączyć się w różne inwestycje deweloperskie (np. w mieszkania, akademiki, kamienice, sklepy) jako udziałowiec widniejący w spisach rejestru sądowego właściwego dla lokalizacji konkretnej nieruchomości.

Jedną z przydatniejszych opcji oferowanych przez platformę jest analiza obecnej sytuacji panującej na rynku mieszkaniowym. Dzięki temu przyszły inwestor może zorientować się, które przedsięwzięcia można uznać za okazje inwestycyjne.

Inwestycje deweloperskie – dlaczego warto z nich skorzystać?

Skorzystanie z pomocy profesjonalnych deweloperów zwykle jest korzystniejsze dla inwestorów niż inwestowanie indywidualne. Specjaliści z Grupy Mzuri CFI osobiście czuwają nad realizacją projektów mieszkaniowych na każdym etapie. Przygotowują oni też comiesięczne analizy oraz raporty z postępów w wybranych inwestycjach deweloperskich. W zależności od indywidualnych potrzeb można zainwestować zgromadzony kapitał w różne przedsięwzięcia, m.in. w akademiki, kamienice oraz budynki użyteczności publicznej.

Dla naszych klientów udostępniliśmy też atrakcyjne okazje inwestycyjne w postaci zakupu nieruchomości na preferencyjnych warunkach już na etapie przedsprzedaży. W zakresie kompetencji zatrudnianych przez nas specjalistów mieści się też analiza lokalu pod kątem jego stanu technicznego oraz wyposażenia. Trzeba mieć świadomość, że inwestycje deweloperskie to bardziej opłacalne rozwiązanie niż inwestowanie indywidualne także ze względu na relatywnie mniejsze ryzyko z nim związane. Udział w kilku przedsięwzięciach pozwala na zdywersyfikowanie źródeł dochodu. To sprawia, że ewentualne straty z jednej inwestycji można pokryć ze środków pochodzących z innych projektów.

Rynek nieruchomości stwarza wiele możliwości inwestycji. Nie trzeba dysponować dużym kapitałem. Dzięki takim okazjom inwestycyjnym jak crowdfunding można bez większego nakładu czasu i pieniędzy czerpać znaczące zyski w dłuższej perspektywie czasowej.