Historia CFI

Historia spółek Mzuri CFI

Pierwsze mieszkanie kupione przez Sławka Muturi

1998


Początki idei inwestowania w nieruchomości jako metodzie na osiągnięcie wolności finansowej... sięgają w Mzuri końca ubiegłego wieku!

W 1998 roku Sławek Muturi kupuje pierwsze mieszkanie pod inwestycję. Dziś cieszy się już upragnioną wolnością finansową, a Grupa Mzuri, którą założył, pomaga osiągnąć ten cel tysiącom inwestorów w Polsce!

Powstanie Mzuri Sp.z.o.o.

2009


Zaczynamy zarządzać mieszkaniami na wynajem - początkowo było to tylko 100 mieszkań, dziś prawie 6000!

Powstanie Mzuri Investments

2013


Zaczynamy inwestować: kupujemy dla naszych klientów pierwsze 300 mieszkań i pierwszą kamienicę.

Powstanie koncepcji inwestowania grupowego -

pierwsza spółka Mzuri CFI 1. Pierwsze 1.5 mln zł

2014


Mzuri CFI 1 działała w dwóch etapach: 

Etap 1 „Stara Targowa” (2014-2017) Zakup, remont i sprzedaż mieszkań z kamienicy w Łodzi na ul. Targowej 55. Zwrot 30,6% (13,6% w skali roku).

Etap 2 „Nowa Targowa” (2017-2018) Budowa nowego budynku, sprzedaż mieszkań na wynajem. Zwrot 19,7% rocznie.

MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ - pierwsza spółka rentierska

2015


Okazyjny zakup mieszkań pod wynajem, ich remont i wynajęcie. Zebrany kapitał to niemal 10 mln zł, za które Spółka zbudowała portfel nieruchomości składający się z prawie 100 jednostek najmu!

Mzuri CFI Portfel Mieszkań właśnie zakończyła 5 rok obrotowy działalności. Drugi rok z rzędu przyniosła inwestorom zwrot rzędu ok. 7% rocznie. W 2020 roku powołaliśmy nową spółkę, Portfel Mieszkań 2020, bazującą na doświadczeniach poprzedniczki i oferującą korzystniejsze warunki przystąpienia.

Pierwsza spółka flippingowa Mzuri CFI Alfa

2014


Mzuri CFI Alfa przeprowadziła okazyjny zakup mieszkań do remontu, remont, a następnie wynajęcie i sprzedanie gotowego mieszkania generującego zyski z najmu.

Cały zysk spółki z pierwszych 5 lat działalności będzie reinwestowany w rozbudowę jej majątku. Począwszy od 6. roku funkcjonowania spółki Wspólnicy będą otrzymywać coroczną dywidendę w wysokości ok. 10% rocznie.

MZURI CFI 4 - spółka deweloperska - 6 MLN zł

2016


Celem Mzuri CFI 4 było przeprowadzenie remontów i rozbudowa trzech budynków, dwóch w Warszawie oraz jednego w Lublinie. Następnie lokale zostaną wykończone i wyposażone pod kątem wynajmu i sprzedane inwestorom zainteresowanym budowaniem portfela mieszkań na wynajem.

MZURI CFI 6 - 5,4 MLN zł

2017


Mzuri CFI 6 przeprowadziła okazyjny zakup trzech nieruchomości, dwóch w Krakowie (Racławicka 50) oraz jednej w Warszawie. Celem jest wyremontowanie i wydzielenie mieszkań, a następnie wynajęcie i sprzedanie gotowych mieszkań generujących zyski z najmu. Po zakończonych pracach nastąpi rozliczenie projektu, wypłata zysku wspólnikom i likwidacja spółki.

MZURI CFI ŁÓDŹ - 5 MLN zł

2018


Spółka Mzurri CFI Łódź wykorzystuje efekty synergii płynących z zakupu kilku kamienic w wąskim przedziale czasowym w aglomeracji łódzkiej. Misją Mzuri CFI Łódź jest rewitalizacja łódzkiej tkanki mieszkaniowej. Celem spółki jest budowa portfela nieruchomości poprzez zakup wynajętych kamienic generujących dochód z czynszów, następnie stopniowy remont i podniesienie wartości wybranych budynków, zakończony sprzedażą gotowych lokali lub zatrzymaniem ich w portfelu. 

MZURI CFI ŚLĄSK - 9 MLN zł

2018


Spółka Mzuri CFI Śląsk nabywa kamienice po cenie poniżej ceny rynkowej, następnie stopniowo je remontuje, podnosząc ich wartość. Wyremontowane mieszkania przynoszą Inwestorom stabilny, coroczny przychód z najmu w wysokości ok. 7% rocznie.

Spółka jest już właścicielem kamienicy przy ul. 3 Maja w Katowicach oraz kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 20 w Katowicach – obie znajdują̨ się̨ w ścisłym centrum miasta.

MZURI CFI 11

2018


Mzuri CFI 11 powtarza strategię inwestycyjną zrealizowaną z powodzeniem przez spółkę Mzuri CFI 1, tj.  zakup i remont budynków w celu utworzenia w nich mieszkań na wynajem i ich sprzedaży.

Spółka prowadzi remont i nadbudowę kamienicy zlokalizowanej na warszawskiej Pradze przy ul. Kordeckiego 27.

MZURI CFI STOLICA - 9 MLN zł

2019


Mzuri CFI Stolica kupuje nowe lub gruntownie wyremontowane mieszkania na wynajem w Warszawie i Krakowie, następnie przeprowadza ich wykończenie (jeżeli były kupione w stanie deweloperskim), a w końcu je wynajmuje lub sprzedaje.

Mzuri CFI Stolica prognozuje wypłatę zysków na poziomie ok. 8% średniorocznie oraz zwrot całości zainwestowanego kapitału najpóźniej po 5 latach. W czwartym i piątym roku obrotowym spółka zamierza sprzedać posiadane nieruchomości, a zrealizowany zysk wypłacić inwestorom. Co za tym idzie, zyski inwestorów pochodzą z wynajmu oraz sprzedaży mieszkań.

MZURI CFI KUJAWSKO - POMORSKIE

2019


Mzuri CFI Kujawsko-Pomorskie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której inwestorzy mogą przystępować jako wspólnicy. Spółka rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie budynku położonego na działce w centrum Bydgoszczy przy ul. Tadeusza Kościuszki 13. W jej ramach powstanie łącznie 35 nowych lokali mieszkalnych, które spółka sprzeda, a zrealizowany zysk (wraz z zainwestowanym kapitałem) wypłaci Wspólnikom.

NABÓR TRWA!

PORTFEL MIESZKAŃ 2020!


Mzuri wraca do korzeni! 

Na bazie sprawdzonej formuły naszej pierwszej rentierskiej spółki "Portfel Mieszkań", która zebrała ponad 11mln PLN, zakupiła ponad 100 mieszkań i zapewniła swoim inwestorom zysk na poziomie 6%, 

uruchamiamy nową spółkę rentierską "Portfel Mieszkań 2020"!

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź: