Home -> Blog -> Crowdfunding udziałowy nieruchomości – czym jest?

sie 26
Czym jest crowdfundingudziałowy nieruchomości?

Crowdfunding udziałowy nieruchomości – czym jest?

W ostatnich latach na polskim rynku pojawiła się nowa forma inwestowania w nieruchomości. Crowdfunding udziałowy to koncepcja, która wcześniej zyskała już popularność m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Włoszech. Społecznościowe finansowanie inwestycji umożliwia każdej osobie uczestniczącej w projekcie czerpanie z tego tytułu zysków w określonej, adekwatnej do kwoty wkładu, wysokości. W takiej sytuacji dochodzi także do dywersyfikacji ryzyka związanego z przedsięwzięciem.

Z kolei w tradycyjnych modelach alokacji kapitału inwestor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za znalezienie odpowiedniej ilości środków pieniężnych, z których finansuje się zakup nieruchomości. Całość pochodzących z tego źródła dochodów trafia na konto danej osoby fizycznej bądź przedsiębiorcy. W takiej sytuacji trzeba jednak liczyć się z tym, że ciężar ryzyka dotyczącego inwestycji w dom lub mieszkanie na wynajem spoczywa na barkach wyłącznie jednego podmiotu. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

Co to jest crowdfunding udziałowy nieruchomości?

Mając to wszystko na uwadze, coraz więcej inwestorów decyduje się na wejście w crowdfunding udziałowy. Jest to spowodowane przede wszystkim stabilnością rynku nieruchomości, który jest postrzegany jako pewne źródło wieloletniego dochodu. Możliwość zdywersyfikowania portfela zysków i ewentualnych strat sprawia natomiast, że tego typu inwestowanie dostępne jest dla wszystkich – także osób i firm, które dysponują stosunkowo niewielkim kapitałem.

Istota crowdfundingu udziałowego sprowadza się do nabycia przez inwestorów akcji lub udziałów w spółce celowej powołanej po to, aby móc pomyślnie zrealizować zakup nieruchomości dostępnej na rynku mieszkaniowym. Zarządzaniem całością przedsięwzięcia zajmują się menadżerowie. Osobom biorącym udział w inwestycji przypada natomiast pasywna rola w projekcie.

Dochód udziałowców uczestniczących w crowdfundingu może pochodzić z różnych źródeł. Szczególnie zyskowne jest inwestowanie kapitału w mieszkanie na wynajem, a także sprzedaż bądź flipping nieruchomości. Cel projektu oraz sposób zarabiania na nim pieniędzy zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy inwestorami. Zawiązanie spółki może być motywowane różnymi względami. Często jest to zakup domu lub lokalu mieszkalnego, jego generalny remont oraz odsprzedanie z zyskiem. Za opłacalną opcję należy też uznać wzniesienie obiektu budowlanego i jego późniejszą sprzedaż według aktualnej wartości na rynku nieruchomości.

Crowdfunding udziałowy jest przedsięwzięciem, którego realizacja może przebiegać w różny sposób. Nie zmienia się jednak jego zasadnicza istota. Czyli zrzeszanie w ramach jednego projektu osób i przedsiębiorstw zainteresowanych czerpaniem zysków pochodzących z inwestowania w mieszkanie na wynajem lub inne formy pomnażania zgromadzonego kapitału. Crowdfunding udziałowy sprawia, że w inwestycji mogą uczestniczyć podmioty, które w innej sytuacji nie miałyby takiej możliwości ze względu na niską kwotę wkładu pieniężnego w przedsięwzięcie.

Z czego wynika popularność crowdfundingu udziałowego?

Społecznościowe inwestowanie w sektorze nieruchomości z biegiem lat staje się coraz popularniejsze nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Dzieje się tak z różnych powodów. Przede wszystkim crowdfunding udziałowy daje inwestorom możliwość włączenia się w takie projekty, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom. W zależności od aktualnych potrzeb mogą oni wejść w spółki zajmujące się realizacją inwestycji krótko- lub długoterminowych. To oznacza z jednej strony osiąganie regularnych przychodów w perspektywie kilkumiesięcznej, z drugiej zaś wzrost wartości kapitału następujący w dłuższym przeciągu czasu. Inwestowanie społecznościowe na rynku nieruchomości otwiera przedsiębiorcom i osobom prywatnym drogę do uczestnictwa w przedsięwzięciach, które do tej pory były dla nich niedostępne (np. zakup, remont i odsprzedaż budynków wielkopowierzchniowych).

Crowdfunding udziałowy jest rozwiązaniem szczególnie chętnie wybieranym przez podmioty, które nie dysponują zbyt wysoką kwotą kapitału inwestycyjnego. Zazwyczaj wartość wkładu jednego udziałowca w inwestowanie w mieszkanie na wynajem lub inną formę finansowania przedsięwzięć realizowanych na rynku nieruchomości oscyluje na poziomie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W zależności od indywidualnych preferencji i możliwości całość zgromadzonych w ramach crowdfundingu udziałowego funduszy można wnieść w jeden projekt lub rozłożyć tę kwotę na kilka inwestycji. Dywersyfikacja posiadanych oszczędności zwiększa bezpieczeństwo inwestowania, gwarantując zwrot przynajmniej części środków pieniężnych włożonych w realizację przedsięwzięcia.

Inwestowanie w nieruchomości – jak znaleźć najlepszą ofertę?

Społecznościowe finansowanie projektów realizowanych na rynku nieruchomości nie jest trudne. Pewne problemy może jednak sprawić wybór najlepszej platformy crowdfundingu udziałowego. Warto zatem wiedzieć, jakimi kryteriami należy kierować się przy jej doborze. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na typ lokalu, którego dotyczy dana oferta. Może to być np. mieszkanie na wynajem, budynek przeznaczony do generalnego remontu i odsprzedania itp. Bardzo ważna jest też wysokość opłat pobieranych od udziałowców, a także przewidywany czas zwrotu środków z inwestycji.

Weryfikując rzetelność platformy crowdfundingu udziałowego, warto przeanalizować zrealizowane przez daną spółkę celową projekty oraz zapoznać się z opiniami innych inwestorów na temat współpracy z nią. Nie bez znaczenia są też wdrożone na platformie systemy zabezpieczania udziałowców przed potencjalnymi nadużyciami. Inwestowanie środków pieniężnych w zakup nieruchomości jest mało ryzykowne, jeśli istnieje możliwość regularnego sprawdzania stanu finansów spółki, do której dany podmiot zdecyduje się przystąpić. Trzeba również koniecznie dowiedzieć się, jakie są warunki rezygnacji z udziału w takim przedsięwzięciu, jak crowdfunding udziałowy.

Osoby, które zastanawiają się nad tym, z czyjej oferty skorzystać, powinny rozważyć możliwość nawiązania współpracy ze spółką Mzuri CFI. Minimalna wartość kapitału przeznaczonego pod zakup mieszkania na wynajem lub odsprzedaż wynosi 10 000 zł. Załatwienie wszystkich formalności trwa tylko kilka chwil. Po wpłaceniu danej kwoty na inwestycję można liczyć na regularne otrzymywanie zysków. Nabyte w spółce udziały są zabezpieczone wpisem do księgi wieczystej oraz do KRS.

Crowdfunding udziałowy – wiele szans i możliwości

Ze społecznościowym inwestowaniem na rynku mieszkaniowym wiąże się szereg korzyści. Wejście w tego rodzaju projekt oznacza pełne bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Inwestorzy stają się wspólnikami w spółce powstałej w celu realizacji określonego przedsięwzięcia. Dzięki temu zyskują oni gwarancję, że wniesiony w inwestycję kapitał zostanie rzeczywiście przeznaczony na jej sfinalizowanie. Ponadto każda nieruchomość oferowana pod zakup lub wynajem przed wypuszczeniem jej do obrotu rynkowego jest dokładnie weryfikowana pod kątem jej stanu technicznego oraz kwestii własnościowych. W razie konieczności istnieje możliwość szybkiego zakończenia inwestycji. Wystarczy w tym celu odsprzedać akcje innej osobie lub firmie. Zapewniając sobie tym samym większą płynność finansową.

Trzeba też mieć świadomość, że crowdfunding udziałowy oznacza bardzo wygodne inwestowanie środków pieniężnych na rynku mieszkaniowym. Nie pociąga ono za sobą bowiem konieczności bezpośredniego zarządzania nieruchomościami ani zajmowania się formalnościami związanymi z wynajmem oraz znalezieniem lokatorów i regularnym egzekwowaniem od nich czynszu wraz z innymi opłatami. Rola udziałowca w tej formie inwestycji sprowadza się do wniesienia kapitału w przedsięwzięcie oraz pobierania zysków w określonej wysokości.

Crowdfunding udziałowy gwarantuje możliwość inwestowania w rynek nieruchomości w dowolnym miejscu na świecie. Osoba pragnąca włączyć się w projekt musi tylko wybrać konkretny kraj oraz wskazać, jaki charakter oraz skala przedsięwzięcia ją interesuje. Wygenerowane w ten sposób zyski w dłuższej perspektywie czasowej mogą stanowić istotne źródło dochodu dla inwestora.

Jak sprawić, aby crowdfunding był bezpieczny?

Zanim dany podmiot zdecyduje się na inwestowanie w ramach crowdfundingu w mieszkanie na wynajem lub w zakup budynku do generalnego remontu i odsprzedania, powinien najpierw dokładnie zweryfikować swojego partnera biznesowego. Trzeba także podjąć się sprawdzenia stanu prawnego inwestycji. Decydując się na współpracę z Mzuri CFI można pominąć te kroki, gdyż ich realizacją zajmują się menadżerowie spółki.

Nie bez znaczenia są także aktualne uwarunkowania rynkowe, które w znaczącym stopniu oddziałują na opłacalność przedsięwzięcia. Trzeba mieć jednak świadomość, że sektor nieruchomości rozwija się dynamiczni od kilku lat i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec większemu przeobrażeniu w najbliższym czasie. Mimo wszystko w długofalowej perspektywie trzeba zawsze brać pod uwagę ryzyko obniżenia wartości mieszkania lub zmniejszenia stawek najmu.