Mzuri CFI Portfel Mieszkań

Mzuri CFI Portfel Mieszkań to spółka dywidendowa. Strategia inwestowania spółki polega na zakupie okazyjnych mieszkań pod wynajem, ich remoncie i wynajmowaniu w formule najmu długoterminowego. Dotychczas do Spółki dołączyło ponad 160 inwestorów, którzy zainwestowali w nieruchomości na wynajem ponad 10 mln zł. Wykorzystując ten kapitał Spółka zbudowała portfel nieruchomości składający się z prawie 100 jednostek najmu – w różnych standardach, typach i miastach, zapewniając wysoki stopień dywersyfikacji ryzyk typowych dla mieszkań na wynajem!

Spółka właśnie zakończyła czwarty rok obrotowy działalności, przynosząc inwestorom zwrot w wysokości ok. 6% rocznie. Zarząd Spółki przewiduje, że w bieżącym roku obrotowym Mzuri CFI Portfel Mieszkań powtórzy ten wynik!

Mzuri CFI Portfel Mieszkań jest bardziej rentowną alternatywą dla obligacji czy spółek dywidendowych, a jednocześnie bezpieczniejszą niż nabywanie mieszkań na wynajem dzięki rozproszeniu ryzyka.

Zobacz prezentację spółki.

Dlaczego warto zainwestować?

Ponadprzeciętne zyski

W dziesięciu największych miastach Polski ceny ofertowe za wynajem systematycznie rosną, a rentowność najmu znacząco przekracza alternatywne inwestycje (raport mBanku na temat rynku nieruchomości).

Bezpieczne lokowanie środków

Kapitał zabezpieczony realnymi aktywami z wpisem do Księgi Wieczystej.

Spółka realizuje zatwierdzoną strategię inwestycyjną, której nie można zmienić bez zgody wspólników.

Spółka nie inwestuje w papiery wartościowe, nie udziela poręczeń ani gwarancji.

Jasno określony cel

Spółka ma jasno określony cel: zakup, ewentualny remont, a w końcu wynajem długoterminowy nieruchomości na terenie całej Polski.

Niska bariera wejścia i łatwe wyjście

Możliwość zainwestowania już od 10 tys. zł.

Udziały w spółce można odprzedać lub umorzyć.

Inwestuj bez wychodzenia z domu

Cały procesem zajmują się specjaliści Grupy Mzuri.

Jak w praktyce działa Mzuri CFI Portfel Mieszkań?

Wpłata kapitału

Minimalna wielkość kapitału to 11 500 zł.

Zakup, remont, wynajęcie

Wyszukamy okazje inwestycyjne, kupimy mieszkania, wyremontujemy i znajdziemy najemców. Ty nie musisz nic robić!

Wypłata zysków

Co ok. 4 miesiące będziesz otrzymywać przelew – zyski z czynszów najmu pomniejszone o koszty spółki.

Możliwość zwiększenia kapitału

Przez cały czas masz możliwość zwiększania kwoty, którą inwestujesz. Dzięki temu będziesz otrzymywać coraz większe wypłaty z czynszu najmu.

Łatwe wyjście

Gdy zdecydujesz o wycofaniu zainwestowanego kapitału, możesz sprzedać swoje udziały lub dokonać ich umorzenia.

Nasze inwestycje

Łódź, Gdańska 46 m 4C

Powierzchnia: 45 mkw

Cena zakupu: 116 000 zł (niecałe 2600 zł / mkw)

Koszty remontu (podział na 3 oddzielne jednostki mieszkalne): 54 000 zł

Łączna inwestycja: ok. 170 000 zł

Osiągany czynsz najmu: ok 5500 zł

Zwrot z inwestycji netto (uwzględniając koszty zarządzania i pustostan): ok. 8,5% rocznie

KW: LD1M/00305348/3

zdjęcia mieszkania po remoncie

Katowice, ul. Równoległa 6

Wartość inwestycji: 282 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 2.580 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 9,6%

przed remontem

Mzuri CFI 2

po remoncie

Kraków, ul. Mochnackiego 63

Wartość inwestycji: 136 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.100 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 8.1%

przed remontem

po remoncie

Łódź, ul. 6 Sierpnia 37

Wartość inwestycji: 165 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.250 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 7,9%

Ruda Śląska, ul. Owocowa 6

Wartość inwestycji: 73 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 850 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 11,4%

przed remontem

po remoncie

1) Rentowność inwestycji brutto = ((czynsz najmu netto – prowizja za zarządzanie) x stopa obłożenia w miesiącach) / Wartość inwestycji2)
2) Wartość inwestycji = Cena zakupu + koszty transakcyjne (notariusz, PCC, prowizje za zakup i remont) + koszty remontu i wyposażenia

Zainwestuj z nami!

Chcesz przystąpić do spółki Mzuri CFI Portfel Mieszkań? Kliknij, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Przystąp do spółki

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mzuri Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 221/1, NIP: 1132868291.

więcej

Przekazane dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: odo@mzuri.pl. Więcej w naszej Polityce prywatności.

mniejPotrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj!

Istnieją trzy sposoby wyjścia z inwestycji:

  1. sprzedaż udziałów innemu inwestorowi (Mzuri zobowiązuje się do pomocy inwestorowi w sprzedaży),
  2. skorzystanie z funduszu Mzuri w wysokości 1 000 000 zł na wykup udziałów od inwestorów,
  3. umorzenie udziałów w spółce.

W przypadku umorzenia udziałów przed upływem pierwszego roku od ich objęcia, wynagrodzenie przysługujące wspólnikowi wynosi 80% nominalnej wartości udziałów. Po upływie pierwszego roku będzie to wartość bilansowa.

Projekty rentierskie realizowane są stale bez określonego horyzontu czasowego. Inwestor może zarabiać na swoich udziałach do końca swojego życia, a następnie przekazać je potomnym.

Inwestycja jest zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej nieruchomości.

Oczywiście. Wielu inwestorów Mzuri CFI inwestuje mieszkając w innych krajach. Nasi specjaliści chętnie pomogą we wszelkich formalnościach.

W razie śmierci inwestora (wspólnika spółki) jego udziały mogą być, na życzenie spadkobierców,  umorzone. Wówczas przysługuje im za nie wynagrodzenie w wysokości wartości bilansowej udziałów zmarłego wspólnika.

Spadkobiercy mogą również wejść do spółki jako wspólnik w miejsce zmarłego inwestora.

Należy zapłacić podatek od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatek Belki. Niemniej, to spółka zajmuje się rozliczeniem inwestorów z Urzędem Skarbowym – wspólnicy otrzymują dywidendę pomniejszoną o należny podatek.

Tak. Wielu naszych inwestorów inwestuje jako firma.

  1. Podpisujesz przedwstępną umowę objęcia udziałów i przesyłasz jej skan na inwestycje@mzuricfi.pl. Reprezentant Mzuri CFI Portfel Mieszkań niezwłocznie odeślę podpisaną umowę.
  2. Wpłacasz zadeklarowany kapitał.
  3. Wykonujesz u notariusza pełnomocnictwo według wskazanego przez nas wzoru (pełnomocnictwa udzielasz mec. Tomaszowi Chilarskiemu, który będzie reprezentował Cię na Zgromadzeniach Wspólników).*
  4. Stajesz się Wspólnikiem w spółce. Otrzymuje wówczas dostęp do Strefy Inwestora, gdzie znajdzie aktualne informacje i dokumenty na temat procesu inwestycyjnego.

* W przypadku inwestorów mieszkających za granicą pełnomocnictwo może być sporządzone w formie wymaganej przez prawo kraju zamieszkania. Zwykle będzie to forma notarialnego poświadczenia podpisu.

Wypłaty realizowane są trzy razy w roku: dwa razy jako zaliczki na poczet dywidendy (w marcu i czerwcu), i po zakończeniu roku obrotowego (luty), jako saldo dywidendy za dany rok obrotowy.

Jan Dziekoński – Prezes Zarządu

Hieronim Krysta – Członek Zarządu

Joanna Berkowska – Członek Zarządu

Beata Pawliczak – Członek Zarządu

Krótkie bio członków Zarządu Mzuri CFI Portfel Mieszkań znajdziesz w Załączniku do Prezentacji dla Inwestorów

Maria Dąbrowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Zarządu Mzuri Sp. z o.o.
Artur Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej, Parter Współzarządzający Grupą Mzuri
Krzysztof Bystrosz – Członek Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. projektów strategicznych Mzuri Sp. z o.o.
Marcin Sieniek – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel inwestorów Mzuri CFI Portfel Mieszkań
Łukasz Obuchowicz – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel inwestorów Mzuri CFI Portfel Mieszkań

Raz do roku, na zakończenie roku obrachunkowego, zostaje zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników Mzuri CFI Portfel Mieszkań celem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki – Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Spółka gwarantuje wszystkim Inwestorom jednakowy dostęp do informacji. Bieżąca komunikacja jest realizowana za pośrednictwem Strefy Inwestora, w której co najmniej raz w miesiącu publikowane są informacje dotyczące postępu projektów inwestycyjnych, nowych zakupów do portfela nieruchomości, czy też spraw formalnych. Co mniej więcej trzy miesiące organizowane są webinary dla Wspólników.

Kierownikiem Projektu Mzuri CFI Portfel Mieszkań (osobą odpowiedzialną za sprawy bieżące Spółki oraz komunikację ze Wspólnikami) jest Michał Karpiuk.