Strategią Mzuri CFI 1 było aktywne lokowanie aktywów w kamienice do remontu, w których docelowo wydzielona została maksymalnie duża liczba lokali mieszkalnych. Aby efektywnie wykorzystać kapitały spółki i maksymalizować zwrot, Mzuri CFI 1 równolegle podjęło dodatkowe projekty inwestycyjne o krótszym horyzoncie czasowym (flipping pojedynczych mieszkań), a następnie uruchomiło proces sprzedaży z zyskiem lokali mieszkalnych w kamienicy. Zwiększenie liczby przeprowadzonych inwestycji miało na celu stworzenie zrównoważonego portfela projektów i aktywów generujących dochód. Pozwoliło to na minimalizowanie ryzyk w przeciwieństwie do zainwestowania całości kapitału w jeden projekt.


Mzuri CFI 1 poszukiwało atrakcyjnych inwestycyjnie kamienic na terenie Polski, we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Kamienica taka została zakupiona w Łodzi. Wydzielone w niej mieszkania na wynajem sprzedane zotały po atrakcyjnych rynkowo cenach, tak aby zapewnić wysoki zwrot Inwestorom. Pierwszeństwo w ich zakupie mieli udziałowcy Mzuri CFI 1.


Podstawową ideą powołania Mzuri CFI 1 było umożliwienie objęcia udziałów maksymalnie szerokiej grupie Inwestorów. Dlatego, limity inwestycyjne dla inwestowania w ramach Mzuri CFI 1 wynosiły od 10 000 do 80 000 zł. Jeden Inwestor mógł objąć udziały o maksymalnej wartości 80 000zł.

Zarządzanie ryzykiem

Mzuri CFI 1 wykorzystuje sprawdzony model zarządzania ryzykiem Grupy Mzuri, umożliwiający bieżące przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyk mogących mieć wpływ na terminowość i zyskowność realizowanych projektów. Na model zarządzania ryzykiem Mzuri CFI 1 składają się regularnie aktualizowane procesy i procedury umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykami, jakie napotykają inwestycje o znacznej wartości.

Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami