Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter

Rada Nadzorcza Mzuri CFI 1:


W Radzie Nadzorczej Mzuri CFI 1 zasiadają osoby z dużym doświadczeniem biznesowym w obszarze nieruchomości oraz przedstawiciele Inwestorów Mzuri CFI 1. Do głównych zadań Rady Nadzorczej należy opiniowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych pod kątem ich bezpieczeństwa.

Zarząd Mzuri CFI 1:Raz do roku, na zakończenie roku obrachunkowego zostaje zwołane "zwyczajne zgromadzenie wspólników” Mzuri CFI 1 celem m.in.: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki - Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.