Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter

Mzuri CFI 1 jest pierwszą inwestycyjną spółką celową w ramach inicjatywy Mzuri CFI. Mzuri CFI 1 poszukiwało atrakcyjnych inwestycyjnie kamienic na terenie Polski, we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Spółka nabyła kamienicę w Łodzi, przeprowadziła jej remont i sprzedała mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. Wzrost wartości nieruchomości przełożył się na zysk udziałowców Mzuri CFI 1 w wysokości 30,6% (13,6% w skali roku) po ponad 2 latach funkcjonowania Spółki. Wszystkie działania inwestycyjne Mzuri CFI 1 wykonywane były przy założeniu ochrony kapitału udziałowców.


Obejrzyj krótki film z historii remontu kamienicy w Łodzi

Zobacz prezentację 3D gotowych mieszkań w kamienicy w Łodzi


Dlaczego inwestorzy zainwestowali z Mzuri CFI 1?

  • Ponadprzeciętne zyski w stosunku do alternatywnych inwestycji osiągnięte poprzez wyszukanie nieruchomości będącej okazją inwestycyjną np. kamienica do remontu, wyremontowaniu i odsprzedaży mieszkań przy równocześnie niskich kosztach własnych.
  • Bezpieczeństwo inwestycji – podjęcie decyzji o zainwestowaniu kapitału zgromadzonego przez Mzuri CFI na stosunkowo bezpiecznym obszarze rynku nieruchomości zostało poprzedzone szczegółową analizą możliwych scenariuszy finansowych oraz ryzyk.
  • Niska bariera wejścia - niski minimalny udział własny, możliwość zainwestowania już od 10.000 zł.  
  • Możliwość pomnażania kapitału nawet jeśli ma się mało kapitału na starcie (niska bariera wejścia).
  • Udział w najbardziej intratnej formie flippingu (kupna i zyskownej sprzedaży kamienic po podniesieniu ich wartości), pomimo relatywnie ograniczonych zasobów finansowych, braku wiedzy i doświadczenia indywidualnego Inwestora.
  • Możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy nt. rynku nieruchomości w szczególności nt. flippowania nieruchomości.

Udziałowcami Mzuri CFI 1 sp. z o.o. są:

  • Mzuri Investments sp. z o.o.,
  • CrowdFund Investing sp. z o.o. (spółka z Grupy Mzuri).
  • Kilkudziesięciu inwestorów prywatnych


W chwili obecnej Mzuri CFI 1 realizuje kolejną inwestycję, która polega na wybudowaniu nowego obiektu z mieszkaniami na wynajem na wolnym fragmencie działki sąsiadującym z wyremontowaną przez Spółkę kamienicą.


Mzuri CFI 1 w swojej działalności wykorzystuje istniejące kompetencje i zdobyte przez lata doświadczenia Grupy Mzuri:

Mzuri CFI 1 Sp. z o.o., al. Niepodległości 221 lok. 1, 02-087 Warszawa, kapitał zakładowy 1.550.000 zł, NIP 701-045-54-96, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000536250.