Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter

Rada Nadzorcza Mzuri CFI Alfa:


 

Zarząd Mzuri CFI Alfa:Raz do roku, na zakończenie roku obrachunkowego zostanie zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mzuri CFI Alfa celem m.in.: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki - Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.