Spółka gwarantuje wszystkim Inwestorom jednakowy dostęp do informacji.

System komunikacji z udziałowcami Mzuri CFI Alfa umożliwia regularne uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania procesów inwestycyjnych. W trakcie całego procesu inwestowania Inwestorzy cyklicznie otrzymują informacje dotyczące m.in. postępów w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych, decyzji o zakupie nieruchomości, przygotowaniu i przeprowadzeniu remontu oraz wynajęciu lokali:

  • co ok. 3 miesiące przygotowywany jest raport dla Inwestorów prezentujący aktualne dane finansowe i podsumowujący wykonane w ostatnim i zaplanowane na najbliższy okres działania,
  • na stronie www.mzuriCFI.pl uruchomiona została strefa dostępna tylko dla udziałowców Mzuri CFI Alfa (dostęp limitowany hasłem) gdzie zamieszczane są aktualne informacje związane z realizowanymi projektami i działalnością Spółki,
  • utworzyliśmy adres e-mail do zadawania pytań lub próśb o informacje,
  • powołany został Menedżer Projektu - osoba pracująca na rzecz Mzuri CFI Alfa, do której zakresu obowiązków należy m.in. realizacja polityki informacyjnej.
Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.



Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami