Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter
Spółka gwarantuje wszystkim Inwestorom jednakowy dostęp do informacji.

System komunikacji z udziałowcami Mzuri CFI 2 umożliwia regularne uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania procesów inwestycyjnych. W trakcie całego procesu inwestowania Inwestorzy cyklicznie otrzymują informacje dotyczące m.in. postępów w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych, decyzji o zakupie nieruchomości, przygotowaniu i przeprowadzeniu remontu oraz wynajęciu lokali:

  • co ok. 3-4 miesiące przygotowujemy raport dla Inwestorów prezentujący aktualne dane finansowe i podsumowujący wykonane w ostatnim i zaplanowane na najbliższy kwartał działania,
  • na stronie www.mzuriCFI.pl uruchomiliśmy strefę dostępną tylko dla udziałowców Mzuri CFI 2 (dostęp limitowany hasłem) gdzie zamieszczane są aktualne informacje związane z realizowanymi projektami i działalnością Spółki,
  • utworzyliśmy adres e-mail do zadawania pytań lub próśb o informacje,
  • powołany został Menedżer Projektu - osoba pracująca na rzecz Mzuri CFI 2, do której zakresu obowiązków należy m.in. realizacja polityki informacyjnej,
  • powstał dokument „Polityka Informacyjna Mzuri CFI 2" , który określa zasady efektywnej komunikacji prowadzonej przez Spółkę z interesariuszami.