Procedura inwestowania:


  • Po zapisaniu się do naszego newslettera (wpisując adres e-mail w polu nad tytułem tej strony), pojawi się możliwość pobrania pakietu inwestora Mzuri CFI 2 zawierającego szczegółową prezentację oferty i wzory umów. Pakiet możesz również otrzymać pisząc na adres mailowy biuro@mzuricfi.pl 
  • Podpisz przedwstępną umowę objęcia udziałów i wyślij skan do Mzuri CFI 2. W ciągu kilku dni odeślemy Ci skan obustronnie podpisanej umowy. Jeżeli życzysz sobie podpisać umowę w wersji papierowej – prosimy o przesłanie dwóch podpisanych egzemplarzy na adres siedziby Mzuri CFI 2.
  • W ciągu 5 dni od otrzymania od Mzuri CFI 2 obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dokonaj wpłaty całości zadeklarowanego kapitału na numer konta Mzuri CFI 2 wskazany w przedwstępnej umowie objęcia udziałów.
  • W ciągu 14 dni od otrzymania od Mzuri CFI 2 obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dostarcz do siedziby Mzuri CFI 2 w Warszawie pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza* (ściśle wg wzoru przekazanego przez Mzuri CFI 2). Pełnomocnictwo może być dostarczone do siedziby Mzuri CFI 2 osobiście lub - z odpowiednim wyprzedzeniem – kurierem.
  • Inwestor przystępując do Mzuri CFI 2 staje się wspólnikiem w Spółce. Objęcie udziałów następuje ok. raz na 4 miesiące. Następnie Inwestor otrzymuje dostęp do Strefy Inwestora, gdzie znajdzie aktualne informacje i dokumenty na temat procesu inwestycyjnego.

* W przypadku Inwestorów mieszkających za granicą pełnomocnictwo może być sporządzone w formie wymaganej przez prawo kraju zamieszkania. Zwykle będzie to forma notarialnego poświadczenia podpisu.
Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami