Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter

Rada Nadzorcza Mzuri CFI Śląsk:


W Radzie Nadzorczej Mzuri CFI Śląsk zasiadają osoby z dużym doświadczeniem biznesowym w obszarze nieruchomości oraz zasiądą również przedstawiciele Inwestorów Mzuri CFI Śląsk.

Zarząd Mzuri CFI Śląsk:Raz do roku, na zakończenie roku obrachunkowego zostaje zwołane "zwyczajne zgromadzenie wspólników” Mzuri CFI Śląsk celem m.in.: zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki - Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.