Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter

Mzuri CFI Śląsk replikuje strategię inwestycyjną Mzuri CFI Łódź, ale tym razem dla konurbacji górnośląskiej. Opiera się ona na wykorzystaniu efektów synergii płynących z zakupu kilku kamienic w wąskim przedziale czasowym. Misją Mzuri CFI Śląsk jest rewitalizacja górnośląskiej tkanki mieszkaniowej.

Celem spółki jest budowa portfela nieruchomości poprzez zakup wynajętych kamienic generujących dochód z czynszów, następnie stopniowy remont i podniesienie wartości wybranych budynków, zakończony sprzedażą gotowych lokali lub zatrzymaniem ich w portfelu i wynajmem przy wyższych stawkach czynszu dzięki lepszemu standardowi budynków i mieszkań. Proces ten będzie powtarzany wielokrotnie w celu maksymalizacji zwrotu dla Inwestorów.

Dodatkowo Spółka zajmuje się rewitalizacją niezamieszkałych kamienic, zabudową wolnych działek, jak i nabywaniem oraz wynajmowaniem pojedynczych mieszkań.

Jak to działa?Wpłata kapitałuMinimalna wielkość inwestycji to 10.000 zł.

Zakupy nieruchomościSpecjaliści z Mzuri Investments zakupią okazje inwestycyjne w postaci nieruchomości na terenie konurbacji górnośląskiej.

Stopniowe podnoszenie wartości


Nieruchomości oraz mieszkania będą stopniowo remontowane, podnosząc standard i wartość budynków.

Sprzedaż lub wynajem mieszkań


Wyremontowane mieszkania będą wynajęte i sprzedane bądź pozostaną wynajęte w portfelu Spółki.
banknote

Regularna wypłata zysku


Spółka będzie regularnie wypłacała dywidendę począwszy od drugiego roku funkcjonowania, z przeciętną prognozowaną stopą zwrotu 7%.

Wszystkie działania inwestycyjne Mzuri CFI Śląsk są wykonywane przy założeniu ochrony kapitału udziałowców.

Dlaczego inwestować z Mzuri CFI Śląsk ?

  • Bezpieczne lokowanie środków - kapitał zabezpieczony realnymi aktywami z wpisem do Księgi Wieczystej, Spółka realizuje zatwierdzoną strategię inwestycyjną, której nie można zmienić bez zgody Wspólników, Spółka nie inwestuje w papiery wartościowe, nie udziela poręczeń ani gwarancji. Grupa Mzuri zrealizowała z powodzeniem dwa projekty flippingowe kamienic (np. Mzuri CFI 1 zakończyło projekty ze zwrotem 13,6% oraz 19,7% w skali roku) oraz jest w trakcie realizacji kilku kolejnych.
  • Ponadprzeciętne zyski w stosunku do alternatywnych inwestycji o równie niskim poziomie ryzyka, osiągniętego poprzez wyszukanie nieruchomości będącej okazją inwestycyjną, wyremontowaniu lub wybudowaniu i odsprzedaży mieszkań przy równocześnie niskich kosztach własnych.
  • Jasno określony cel - remont i budowa nieruchomości na terenie konurbacji górnośląskiej w celu sprzedaży i wynajmu mieszkań. 
  • Niska bariera wejścia - niski minimalny udział własny, możliwość zainwestowania już od 10.000 zł.
  • Udział w najbardziej intratnej formie flippingu (kupna i zyskownej sprzedaży nieruchomości po podniesieniu jej wartości), pomimo relatywnie ograniczonych zasobów finansowych, braku wiedzy i doświadczenia indywidualnego Inwestora.
  • Budowa wolności finansowej - poprzez generowanie stałych dochodow z portfela mieszkan przeznaczonych na wynajem. 
  • Masz spokój - nie tracisz cennego czasu i nie musisz znać się na inwestowaniu w nieruchomości (nie musisz nawet mieszkać w Polsce!). Zrobią to za Ciebie specjaliści z Grupy Mzuri.

Udziałowcami Mzuri CFI Śląsk sp. z o.o. są: 

  • Mzuri Investments Sp. z o.o.
  • Mzuri Sp. z o.o.
  • Inwestorzy indywidualniMzuri CFI Śląsk w swojej działalności wykorzystuje istniejące kompetencje i zdobyte przez lata doświadczenie Grupy Mzuri:Mzuri CFI Śląsk Sp. z o.o. (w KRS jeszcze jako Mzuri CFI 8 Sp. z o.o.), al. Niepodległości 221 lok. 1, 02-087 Warszawa, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 701-045-34-80, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000533274.
Obejrzyj zapis spotkania z inwestorami, które odbyło sie 17 stycznia w Łodzi

Kliknij tutaj!