Bądź na bieżąco! Subskrybuj nasz newsletter

Procedura inwestowania:


  • Po zapisaniu się do naszego newslettera (wpisując adres e-mail w polu nad tytułem tej strony), pojawi się możliwość pobrania pakietu inwestora Mzuri CFI Łódź zawierającego szczegółową prezentację oferty i wzory umów.
  • Podpisz przedwstępną umowę objęcia udziałów i wyślij skan do Mzuri CFI Łódź. W ciągu kilku dni odeślemy Ci skan obustronnie podpisanej umowy. Jeżeli życzysz sobie podpisać umowę w wersji papierowej – prosimy o przesłanie dwóch podpisanych egzemplarzy na adres korespondencyjny Mzuri CFI Łódź.
  • W ciągu 5 dni od otrzymania od Mzuri CFI Łódź obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dokonaj wpłaty całości zadeklarowanego kapitału na numer konta Mzuri CFI Łódź wskazany w przedwstępnej umowie objęcia udziałów.
  • W ciągu 14 dni od otrzymania od Mzuri CFI Łódź obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dostarcz do biura Mzuri CFI Łódź w Warszawie pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza* (ściśle wg wzoru przekazanego przez Mzuri CFI Łódź). Pełnomocnictwo może być dostarczone do biura Mzuri CFI Łódź osobiście lub - z odpowiednim wyprzedzeniem – kurierem.
  • Inwestor przystępując do Mzuri CFI Łódź staje się wspólnikiem w Spółce. Następnie Inwestor otrzymuje dostęp do Strefy Inwestora, gdzie znajdzie aktualne informacje i dokumenty na temat procesu inwestycyjnego.

* W przypadku Inwestorów mieszkających za granicą pełnomocnictwo może być sporządzone w formie wymaganej przez prawo kraju zamieszkania. Zwykle będzie to forma notarialnego poświadczenia podpisu.