Mzuri CFI 11 stosuje strategię inwestycyjną polegającą na re-dewelopmencie (czyli flippingu) nieruchomości. Spółka nabędzie kamienicę przy Kordeckiego 27 w Warszawie i przeprowadzi gruntowny remont. Wydzielone w ten sposób mieszkania przeznaczone na wynajem zostaną sprzedane, a Spółka osiągnie zysk na różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a kosztami poniesionymi w całym procesie inwestycyjnym.

Po zakończeniu remontu mieszkania na wynajem sprzedawane będą po atrakcyjnych rynkowo cenach, tak aby zapewnić wysoki zwrot Inwestorom nabywającym te lokale. Pierwszeństwo w ich zakupie będą mieli udziałowcy Mzuri CFI 11.

Dzięki temu, że okres zaangażowania kapitału Inwestorów jest makmylanie skrócony, pozwoli to na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Dodatkowym czynnikim maksymalizującym zwrot dla Wspólników Mzuri CFI 11 jest zmniejszenie wysokości kapitału niezbędnego do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dzięki temu, że prace remontowe w większości sfinansowane zostaną ze środków ze sprzedaży mieszkań, wysokość kapitału niezbędna do rozpoczęcia inwestycji została ustalona na najniższym możliwym poziomie - wystarczającym do przygotowania i rozpoczęcia remontu.

Przewidywany czas trwania inwestycji ok. 14 miesięcy.

Podstawową ideą powołania Mzuri CFI 11 było umożliwienie objęcia udziałów szerokiej grupie Inwestorów. Dlatego minimalny limit dla inwestowania w ramach Mzuri CFI 11 wynosi 10 000 zł.


Zasady wyjścia z inwestycji


Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez:
  • rozliczenie przez Spółkę inwestycji, wypłatę kapitału i zysku (po zakończeniu inwestycji),
  • odsprzedaż całości lub części udziałów innemu Inwestorowi (w trakcie trwania inwestycji),
  • odsprzedaż udziałów do Mzuri CFI 11, która odkupi udziały, a następnie dokona ich umorzenia (w trakcie trwania inwestycji) -  przed upływem pierwszych dwóch lat od objęcia udziałów środki zostaną pomniejszone o opłatę związaną z wycofaniem kapitału – patrz tabela poniżej.

WYCOFANIE KAPITAŁU KWOTA ZWRÓCONA INWESTOROWI
PRZED UPŁYWEM PIERWSZYCH DWÓCH LAT OD OBJĘCIA UDZIAŁÓW 80% wartości nominalnej udziałów
PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD DNIA OBJĘCIA UDZIAŁÓW 100% wartości bilansowej udziałów

Bezpieczna polityka inwestycyjna

  • Spółka realizuje zatwierdzoną w Umowie Spółki strategię inwestycyjną, której nie można zmienić bez zgody Wspólników
  • Kapitał Mzuri CFI 11 jest inwestowany tylko w nieruchomości i ich remont/rozbudowę (jedynie w przypadkach gdy środki będą oczekiwać na zaangażowanie w nieruchomości, dopuszczalne są inwestycje w lokaty bankowe)
  • Kapitał przeznaczony na zakup nieruchomości zabezpieczony jest w postaci wpisu do Księgi Wieczystej
  • Zarząd Spółki ma zakaz udzielania gwarancji, poręczeń itp. – to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej, której dwóch członków wybierają Inwestorzy
  • Inwestorzy otrzymują dostęp do Strefy Inwestora na www.mzuricfi.pl, gdzie mogą śledzić aktualną działalność Spółki

Mzuri CFI 11 wykorzystuje sprawdzony model zarządzania ryzykiem Grupy Mzuri umożliwiający bieżące przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka mogącego mieć wpływ na terminowość i zyskowność realizowanych projektów. Na model zarządzania ryzykiem Mzuri CFI 11 składają się regularnie aktualizowane procesy i procedury umożliwiające identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem, jakie napotykają inwestycje o znacznej wartości.

Strategią Mzuri CFI Alfa jest aktywne lokowanie aktywów w mieszkania i kamienice. Celem inwestowania będą tylko nieruchomości*.

Zostaw kontakt – oddzwonimy do Ciebie
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mzuri Sp. z o.o. Al. Niepodległości 221 lok. 1 02-087 Warszawa, na potrzeby wiadomości e-mail. Nadmieniam, iż jestem świadomy/a przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.), w szczególności, iż mam prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane zbierane są w celach marketingowych.Dziękujemy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h

Skontaktuj się z nami