Mzuri CFI Portfel Mieszkań

Strategia inwestowania spółki Mzuri CFI Portfel Mieszkań polega na okazyjnym zakupie mieszkań pod wynajem, ich remoncie i wynajęciu. Dotychczas do Spółki dołączyło ponad 150 inwestorów, którzy zainwestowali w nieruchomości na wynajem niemal 9 mln zł. Wykorzystując ten kapitał Spółka zbudowała portfel nieruchomości składający się z prawie 100 jednostek najmu!

Spółka właśnie zakończyła czwarty rok obrotowy działalności, przynosząc inwestorom zwrot w wysokości 7% rocznie drugi rok z rzędu. Zarząd Spółki przewiduje, że w bieżącym roku obrotowym Mzuri CFI Portfel Mieszkań powtórzy ten wynik.

W bieżącym roku obrotowym opłaty dla inwestorów są niższe aż o 25%!

Zobacz prezentację spółki.

W przeszłości Spółka działała pod nazwą „Mzuri CFI 2”.

Dlaczego warto zainwestować?

Ponadprzeciętne zyski

W dziesięciu największych miastach Polski ceny ofertowe za wynajem systematycznie rosną, a rentowność najmu znacząco przekracza alternatywne inwestycje (raport mBanku na temat rynku nieruchomości).

Bezpieczne lokowanie środków

Kapitał zabezpieczony realnymi aktywami z wpisem do Księgi Wieczystej.

Spółka realizuje zatwierdzoną strategię inwestycyjną, której nie można zmienić bez zgody wspólników.

Spółka nie inwestuje w papiery wartościowe, nie udziela poręczeń ani gwarancji.

Jasno określony cel

Spółka ma jasno określony cel: remont i budowa nieruchomości na terenie konurbacji górnośląskiej w celu sprzedaży i wynajmu mieszkań.

Niska bariera wejścia i łatwe wyjście

Możliwość zainwestowania już od 10 tys. zł.

Udziały w spółce można odsprzedaż (gwarancja odkupienia udziałów przez Mzuri) lub umorzyć.

Udział w inwestowaniu flippingowym

Najbardziej intratna forma inwestowania, polegająca na kupnie i zyskownej sprzedaży nieruchomości po wcześniejszym podniesieniu jej wartości.

Inwestycja wymagająca znacznego kapitału, dzięki inwestowaniu grupowemu dostępna dla każdego.

Spokojnie budujesz swoją wolność finansową

To nie Ty, ale Twoje pieniądze pracują na Ciebie! Uzyskujesz stałe dochody z wynajmu mieszkań, których jesteś współwłaścicielem.

Nie tracisz cennego czasu i nie musisz znać się na inwestowaniu w nieruchomości! Wszystko zrobią to za Ciebie specjaliści z Grupy Mzuri.

Jak w praktyce działa Mzuri CFI Portfel Mieszkań?

Wpłata kapitału

Minimalna wielkość kapitału to 11 250 zł.

Zakup, remont, wynajęcie

Wyszukamy okazje inwestycyjne, kupimy mieszkania, wyremontujemy i znajdziemy najemców. Ty nie musisz nic robić!

Wypłata zysków

Co ok. 4 miesiące będziesz otrzymywać przelew – zyski z czynszów najmu pomniejszone o koszty spółki.

Możliwość zwiększenia kapitału

Przez cały czas masz możliwość zwiększania kwoty, którą inwestujesz. Dzięki temu będziesz otrzymywać coraz większe wypłaty z czynszu najmu.

Łatwe wyjście

Gdy zdecydujesz o wycofaniu zainwestowanego kapitału, możesz sprzedać swoje udziały lub dokonać ich umorzenia.

Nasze inwestycje

Białystok, Al. Józefa Piłsudskiego 10

Wartość inwestycji: 135 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.090 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 8,1%

przed remontem

po remoncie

Katowice, ul. Równoległa 6

Wartość inwestycji: 282 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 2.580 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 9,6%

przed remontem

Mzuri CFI 2

po remoncie

Kraków, ul. Mochnackiego 63

Wartość inwestycji: 136 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.100 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 8.1%

przed remontem

po remoncie

Łódź, ul. 6 Sierpnia 37

Wartość inwestycji: 165 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 1.250 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 7,9%

Ruda Śląska, ul. Owocowa 6

Wartość inwestycji: 73 tys. PLN
Czynsz najmu netto: 850 PLN
Rentowność inwestycji brutto:1) 11,4%

przed remontem

po remoncie

1) Rentowność inwestycji brutto = ((czynsz najmu netto – prowizja za zarządzanie) x stopa obłożenia w miesiącach) / Wartość inwestycji2)
2) Wartość inwestycji = Cena zakupu + koszty transakcyjne (notariusz, PCC, prowizje za zakup i remont) + koszty remontu i wyposażenia

Zainwestuj z nami!
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mzuri Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 221/1, NIP: 1132868291.

więcej

Przekazane dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: odo@mzuri.pl. Więcej w naszej Polityce prywatności.

mniejPotrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj!

Istnieją trzy sposoby wyjścia z inwestycji:

 1. sprzedaż udziałów innemu inwestorowi (Mzuri zobowiązuje się do pomocy inwestorowi w sprzedaży),
 2. skorzystanie z funduszu Mzuri w wysokości 1 000 000 zł na wykup udziałów od inwestorów,
 3. umorzenie udziałów w spółce.

W przypadku umorzenia udziałów przed upływem pierwszego roku od ich objęcia, wynagrodzenie przysługujące wspólnikowi wynosi 80% nominalnej wartości udziałów. Po upływie pierwszego roku będzie to wartość bilansowa.

Projekty rentierskie realizowane są stale bez określonego horyzontu czasowego. Inwestor może zarabiać na swoich udziałach do końca swojego życia, a następnie przekazać je potomnym.

Inwestycja jest zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej nieruchomości.

Oczywiście. Wielu inwestorów Mzuri CFI inwestuje mieszkając w innych krajach. Nasi specjaliści chętnie pomogą we wszelkich formalnościach.

W razie śmierci inwestora (wspólnika spółki) jego udziały mogą być, na życzenie spadkobierców,  umorzone. Wówczas przysługuje im za nie wynagrodzenie w wysokości wartości bilansowej udziałów zmarłego wspólnika.

Spadkobiercy mogą również wejść do spółki jako wspólnik w miejsce zmarłego inwestora.

Należy zapłacić podatek od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatek Belki. Niemniej, to spółka zajmuje się rozliczeniem inwestorów z Urzędem Skarbowym – wspólnicy otrzymują dywidendę pomniejszoną o należny podatek.

Tak. Wielu naszych inwestorów inwestuje jako firma.

 1. Podpisujesz przedwstępną umowę objęcia udziałów i przesyłasz jej skan do Mzuri CFI 2. Jeśli chcesz podpisać umowę w formie papierowej, prześlij nam dodatkowo dwa podpisane egzemplarze pocztą.
 2. W ciągu kilku dni odsyłamy Ci skan podpisanej przez nas umowy oraz (opcjonalnie) podpisany egzemplarz umowy papierowej.
 3. W ciągu 5 dni od otrzymania od Mzuri CFI 2 obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dokonaj wpłaty całości zadeklarowanego kapitału na numer konta wskazany w umowie.
 4. W ciągu 7 dni od otrzymania od Mzuri CFI 2 obustronnie podpisanej przedwstępnej umowy objęcia udziałów dostarcz do biura Mzuri CFI 2 w Warszawie pełnomocnictwo sporządzone przez notariusza* ściśle wg wzoru przekazanego przez Mzuri CFI 2. Pełnomocnictwo może być dostarczone do biura Mzuri CFI 2 osobiście lub kurierem.
 5. Inwestor przystępując do Mzuri CFI 2 staje się wspólnikiem w spółce. Otrzymuje wówczas dostęp do Strefy Inwestora, gdzie znajdzie aktualne informacje i dokumenty na temat procesu inwestycyjnego.

* W przypadku inwestorów mieszkających za granicą pełnomocnictwo może być sporządzone w formie wymaganej przez prawo kraju zamieszkania. Zwykle będzie to forma notarialnego poświadczenia podpisu.

W spółce Mzuri CFI 2 wypłaty realizowane są trzy razy w roku: dwa razy jako zaliczki na poczet dywidendy (w marcu i czerwcu), i po zakończeniu roku obrotowego (luty), jako saldo dywidendy za dany rok obrotowy.

Do spółki Mzuri CFI 2 inwestorzy mogą przystąpić w dowolnym momencie. Nabór jest stały.

Artur Kaźmierczak – prezes zarządu
Jarosław Kalinowski – członek zarządu
Beata Pawliczak – członek zarządu

Sławek Muturi – założyciel Grupy Mzuri
Artur Bartnicki – prezes zarządu Mzuri sp. z o.o.
Krzysztof Bystrosz – dyrektor ds. projektów strategicznych w Grupie Mzuri
Marcin Sieniek – przedstawiciel inwestorów Mzuri CFI 2
Łukasz Obuchowicz – przedstawiciel inwestorów Mzuri CFI 2

Raz do roku, na zakończenie roku obrachunkowego, zostaje zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników Mzuri CFI 2 celem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki – Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Spółka gwarantuje wszystkim Inwestorom jednakowy dostęp do informacji.

System komunikacji z udziałowcami Mzuri CFI Śląsk umożliwia regularne uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania procesów inwestycyjnych. W trakcie całego procesu inwestowania inwestorzy cyklicznie otrzymują informacje dotyczące postępów w realizacji założeń strategii inwestycyjnej:

 • co ok. 3 miesiące przygotowywany jest raport prezentujący aktualne dane finansowe i podsumowujący wykonane w ostatnim i zaplanowane na najbliższy okres działania,
 • Strefa Inwestora, dostępna ze stron internetowych Mzuri (dostęp limitowany hasłem), w której na bieżąco zamieszczane są informacje związane z realizowanymi projektami i działalnością spółki,
 • komunikacja mailowa,
 • menedżer projektu, dedykowany spółce Mzuri CFI Śląsk, który zobowiązany jest m.in. do realizacji polityki informacyjnej.
Skontaktuj się z nami