Partnerzy

Niezależna firma dostarczająca usługi finansowe dla zamożnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Koncentruje się na pomocy w opracowaniu kompleksowej, spójnej strategii finansowej, precyzyjnie dopasowanej do unikatowych potrzeb, indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka oraz doświadczenia inwestycyjnego.

iwealth.pl

Niezależna firma, prowadzona przez partnerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa majątkowego. Posiada kompetencje we wszelkich dziedzinach finansów osobistych, w tym w planowaniu emerytalnym, oszczędnościach i inwestycjach, oraz ochronie i powiększaniu majątku.

fidelisfinance.pl

Społeczność świadomych i odpowiedzialnych inwestorów, którzy dbając o swoje majątki, wnoszą wartość w życie lokalnych społeczności.

Organizacja realizuje swoją misję poprzez świadczenie usług dla inwestorów, ekspertów i dostawców, polegające na kojarzeniu stron, organizacji eventów, promocji odpowiedzialności finansowej oraz obejmowaniu patronatów nad wydarzeniami i książkami o charakterze inwestycyjnym i edukacyjnym.

globalinvestorclub.pl